Arrangementer

Konserter, møter, kick off, lanseringer, konferanser mm

Jeg har erfaring fra interne arrangementer, kick off, kongresser, jubileer i Konserthuset i Oslo, Agder Teater, Fjæreheia, konferanse på KILDEN og mange mindre arrangementer.
Jeg har også hatt oppdrag som konferansier, blant annet på avslutningen for Fylkesmann Ann-Kristin Olsen på Klubben i Kristiansand med 200 gjester.

Som Fylkesleder for Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet har jeg arrangert små og store eventer, alt fra konsert og konferanse på KILDEN til små markeringer, middager og lanseringer.

Inspirama har også vært produsent for en rekke kirkekonserter i regi av Kristiansand Domkor og Kristiansand Domkirke og Domkirkens 125 års jubileum.
En stor produksjon fra Inspirama var urfremføring 28. november 2010 av Jubileumsverket GAUDE! av komponist Sverre Eftestøl. Her hyret jeg inn et orkester på 56 + solister og organiserte prøver, rigg, lys og lyd, billettsalg og all markedsføring. Jeg administrerte også all kontakt og betaling av 60 musikere/artister.

En hyggelig hilsen fra komponisten:
Takk for godt samarbeid i forbindelse med fremføringen av «Gaude!». I etterkant ser jeg tydeligere hvilken stor jobb du har hatt med å organisere alt fra å innhente- og å korrespondere med orkestermusikerne, solister og dirigent. Arbeid med programoppsett, promotering av konserten, etc. etc.Jeg vil helst ikke tenke på hvor mye arbeid du har hatt..  Sverre Eftestøl, komponist

%d bloggere liker dette: